Generelt

Landal GreenParks B.V. (Chamber of Commerce 27052417), heretter kalt Landal GreenParks, gir deg hermed tilgang til Landal GreenParks nettsider og innbyr deg til å bestille hva som tilbys her. Landal GreenParks forbeholder seg retten til å endre innholdet på nettsidene eller fjerne deler uten å måtte varsle deg om dette.

Begrenset ansvar

Landal GreenParks gjør sitt ytterste for å oppdatere og/eller supplere innholdet på nettsidene så ofte som mulig. På tross av denne omhuen og oppmerksomhet, er det mulig at innholdet kan være ufullstendig og/eller feilagtig.

Det tas forbehold om åpenlyse programmerings- og skrivefeil, spesielt for priser og annen informasjon om produkter, på nettsiden. Du kan ikke kreve en avtale med Landal GreenParks basert på slike feil.

Opphavsrett

Alle immaterielle rettigheter vedrørende disse materialene er forbeholdt Landal GreenParks. Kopiering, distribusjon og bruk av disse materialene er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Landal GreenParks, med mindre og kun i den utstrekningen det fremgår i forskriften i obligatorisk lov (for eksempel retten til å sitere), med mindre annet er angitt i det konkrete materialet.