Klageprosedyre

Er du ikke helt fornøyd med innsatsen til Landal GreenParks på ferien? Da kan du velge å sende inn en klage. For å gi deg den beste servicen som mulig, ber vi deg om å følge denne klageprosedyren.

Trinn 1

Enhver klage skal, i første omgang, presenteres for feriesenterets ledelse slik at vi har mulighet for å løse klagen lokalt.

Trinn 2

Skulle du føle at en klage ikke er behandlet tilfredsstillende, til tross for omhu og innsats fra feriesenterets ledelse, kan du sende inn klagen senest en måned etter avreisen fra feriesenteret skriftlig per e-post. Her skal du oppgi bestillingsnummer, navn, adresse, datoene for oppholdet ditt, navnet på feriesenteret og feriebolignummer. Klagen blir deretter behandlet med aktsomhet.

Kontaktinformasjon
kontakt@landal.dk
Klager behandles senest 14 dager fra kvitteringsdatoen. Hvis en klage trenger lengre behandlingstid, vil du motta et svar innen fristen på 14 dager, som bekrefter mottak og indikerer når du kan forvente et mere detaljert svar.

Trinn 3

Hvis dette heller ikke er en tilfredsstillende løsning, har du opp til tre måneder fra avreise fra feriesenteret til å sende inn din klage til Klagenevnet eller til å bringe klagen for en domstol. Klagenevnets avgjørelse er den bindende avgjørelsen.
Les generelle vilkår og betingelser
Du kan også sende inn klage til Tvistutvalget via den Europeiske ODR-plattformen.