Har du en klage?

Klageprosedyre
Er du ikke helt fornøyd med innsatsen til Landal GreenParks på ferien? Da kan du velge å sende inn en klage. For å gi deg den beste servicen som mulig, ber vi deg om å følge denne klageprosedyren.
Trinn 1
Enhver klage bør i utgangspunktet gis direkte til personalet i den parken hvor du oppholder deg, slik at Landal GreenParks har mulighet for å behandle klagen lokalt.
Trinn 2
Skulle du føle at en klage tross personalets møysommelige arbeid ikke har blitt behandlet tilfredsstillende, kan du sende en skriftlig klage på e-post til info@landal.no senest 30 dager etter du forlater parken. 
I klagen skal du informere om ditt reservasjonsnummer, navn, adresse, datoene for oppholdet, navnet på parken og ferieboligens nummer. Klagen vil da bli nøye behandlet.
Trinn 3
Dersom dette heller ikke fører til en tilfredsstillende løsning, kan du etter avreise sende inn din klage til EU-kommisjonens nettbaserte klageportal: http://ec.europa.eu/odr