Generelle betingelser

Nettsidene til Landal GreenParks er eksklusivt forbeholdt for personlig og ikke kommersiell bruk. Dette betyr at enhver annen bruk av nettsiden er forbudt med mindre skriftlig tillatelse er ervervet fra Landal GreenParks.

Alle rettigheter er forbeholdt:
Landal Formidling ApS
Gl. Kærvej 15, 6800 Varde
+45 70 23 20 30

CVR Landal GreenParks: 28842392
Last ned generelle betingelser som pdf

1. ANVENDELSE

1.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud, bestillinger og leieavtaler fra Landal Formidling ApS (Landal Formidling) via Landal.dk eller vårt danske kontaktsenter.
1.2 Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder kun for leieavtalen for ferieboligen. Leietaker er forpliktet til å gjøre seg kjent med eventuelle tilleggstjenester i bestillingsbekreftelsen. Når du kjøper andre tjenester, for eksempel sengetøy eller komfortpakke, utgjør dette en separat avtale mellom deg og selskapet som leverer de kjøpte tjenestene i parken. Slike tjenester dekkes derfor ikke av disse generelle vilkårene og betingelsene som bare styrer avtalen med Landal Formidling ApS.
1.3I disse generelle vilkårene og betingelsene refererer begrepet "leietaker" og "du" til personen som inngår avtale med Landal Formidling om leie av ferieboligen.
1.4Avtaler som avviker fra disse generelle vilkårene og betingelsene er kun gyldige hvis de foreligger skriftlig.

2. RESERVASJONER

2.1 Landal Formidling behandler kun reservasjoner fra personer over myndighetsalder, dvs. over 18 år. Reservasjoner gjort av mindreårige er derfor ikke gyldige.
2.2 Landal Formidling forbeholder seg retten til å nekte avvikende reservasjoner, spesielt for grupper, eller pålegge spesielle vilkår herunder.
2.3 Hvis Landal Formidling behandler reservasjonen din sender vi deg en bekreftelse senest 14 dager etter at vi har mottatt reservasjonen. Når du mottar bekreftelsen må du umiddelbart kontrollere den for eventuelle feil. Eventuelle feil må snarest mulig varsles til Landal Formidling.
2.4 Hvis du ikke har mottatt en bekreftelse innen 14 dager etter bestilling, må du ta kontakt med Kontaktsenteret vårt for å unngå å miste reservasjonen.
2.5 Det inngås en avtale mellom deg og Landal Formidling i det øyeblikket du mottar bekreftelsen fra Landal Formidling, se pkt. 2.3.
2.6 Landal Formidling sender korrespondanse om bestillinger digitalt, såfremt dette ikke viser seg å være umulig.
2.7 Når du bestiller, bekrefter du også at Landal Formidling kan sende deg informasjon om oppholdet ditt.
2.8 Avtalen gjelder utleie av ferieboligen i perioden oppført i bekreftelsen.
2.9 Hvis leietaker bevisst oppgir falske, ufullstendige eller ukorrekte personopplysninger har Landal Formidling rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. I slike tilfeller refunderes hverken hele eller deler av utleiebeløpet.

3. ANGRERETT OG ENDRINGER I AVTALEN

3.1 Landal Formidling påpeker at reservasjoner er juridisk bindende. Angreretten (angreperioden) på 14 dager gjelder ikke for avtaler inngått med Landal Formidling. På den annen side er det alltid mulig å si opp avtalen i henhold til artikkel 4.
3.2 Hvis du etter inngåelsen av avtalen ønsker å gjøre endringer i avtalen, er ikke Landal Formidling forpliktet til å akseptere slike endringer. Det er opp til Landal Formidling å avgjøre om og i hvilken grad disse endringene skal aksepteres. Landal Formidling kan belaste deg for eventuelle kostnader og prisforskjell knyttet til endringen. Den samlede pris vil være det samme eller høyere.
3.3 Endringer i ankomstdatoen og/eller stedet er ikke tillatt senere enn 28 dager før ankomst. For endringer senere enn 28 dager før ankomst gjelder reglene for avbestillingsvilkår som er nærmere beskrevet i punkt 4.
3.4 Dersom det etter inngåelse av leieavtale for flere fritidsboliger er ønskelig å redusere antall ferieboliger, skal avbestillingsvilkårene som beskrevet i punkt 4 være gjeldende.

4. AVBESTILLINGSKOSTNADER og AVBESTILLINGSFORSIKRING

4.1 Dersom en reservasjon kanselleres mindre enn 14 dager etter at du har bestilt påløper det ikke avbestillingsgebyr, med mindre det er mindre enn 28 dager til ankomst.
4.2 Et avbestillingsgebyr påløper dersom en reservasjon avbestilles senere enn 14 dager etter reservasjonen ble gjort, eller dersom ankomst er mindre enn 28 dager etter reservasjonsdato. Avbestillingsgebyret er 30 % av den samlede pris hvis du kansellerer mer enn 28 dager før ankomst. Dersom reservasjonen avbestilles på eller etter den 28. dag før ankomst utgjør avbestillingsgebyret den samlede pris. Hvis du ikke har ankommet innen 24 timer etter avtalt ankomstdato uten å varsle, anses dette som en kansellering. I dette tilfellet må hele beløpet for oppholdet betales.
4.3 Du kan tegne avbestillingsbeskyttelse på når du foretar en reservasjon. Dette gjør det mulig å kansellere reservasjonen dersom det skulle oppstå akutt sykdom, ulykke eller død som rammer leietaker, ektefelle, barn, foreldre eller søsken. Begrunnelsen må dokumenteres med legeattest (egenbetaling), som må nå Landal Formidling innen 7 dager etter kansellering. Prisen på avbestillingsbeskyttelse avhenger av lengden på oppholdet.

5. HEFTELSE

5.1 Ingen leietaker og andre brukere har lov til å overdra boligen til andre enn de som er nevnt i avtalen, med mindre annet er avtalt med Landal Formidling.
5.2 Hvis leietaker og Landal Formidling godtar at leietaker og/eller én eller flere brukere må byttes ut, forblir leietakeren ansvarlig overfor Landal Formidling med hensyn til resten av leien, endringskostnadene (se pkt. 3.2) og eventuelle ekstra kostnader som følge av utskiftningen og eventuelle kanselleringskostnader.

6. PRISER

6.1 Leietaker må betale Landal Formidling den avtalte leieprisen, som angitt i bekreftelsen og fakturaen for reservasjonen.
6.2 Rabatter og/eller spesialtilbud kan ikke lenger brukes hvis bekreftelsen av reservasjonen/fakturaen er sendt av Landal Formidling.
6.3 Alle priser er, der det er aktuelt, inkludert mva.
6.4 Landal Formidling har rett til å gjennomføre og avregne prisøkninger som Landal Formidling ikke har noen innflytelse på. Dette kan være tilpasninger til lovbestemmelser, inkludert, men ikke begrenset til, mva, turistskatt, forsikringsskatt.

7. RABATTVILKÅR

7.1 I noen perioder er det tilbud eller rabatter på opphold for visse perioder, eller visse ferieboliger. Rabatten er alltid synlig når du bestiller, mens rabatt eller tilbudsvilkår alltid vil være tilgjengelig på siden som tilbudet kan kjøpes gjennom.
7.2 Det er ikke mulig å kombinere flere rabatter.

8. EKSTRA KOSTNADER

8.1 I tillegg til leieprisen må du også betale reservasjons- og administrasjonskostnader, leie av sengetøy og eventuell turistskatt.
8.2 Turistavgiften skal fastsettes av kommunen der ferieboligen ligger. Leietakeren skal betale turistskatten til Landal Formidling, som er fastsatt av den aktuelle kommunen og som er gjeldende.
8.3 Ved bestillinger til parker i Danmark, betaler leietakeren også strømkostnader, det vil si kostnadene til energiforsyning, som vann, strøm og varme. Kostnadene gjøres opp på grunnlag av det faktiske forbruket i forbindelse med oppholdet eller en sesongmessig sats. Ved slutten av oppholdet avregnes kostnadene til parken i danske kroner på grunnlag av prisene satt av Landal Formidling. Disse prisene finner du på nettstedet Landal Formidling

9. BETALING OG BETALINGSALTERNATIVER

9.1 Et depositum på 20 % av prisen må betales innen 14 dager etter bestilling.
9.2 Det resterende beløpet av prisen må mottas av Landal GreenParks senest 30 dager før dagen for oppholdet på Landal GreenParks som nevnt i bestillingsbekreftelsen.
9.3 Når bestillinger foretatt minst 15 dager, og ikke mer enn 30 dager før oppholdets start, må totalprisen betales innen 14 dager etter bestilling. Dersom du bestiller 14 dager eller mindre før oppholdet begynner, betales det samlede beløpet umiddelbart ved bestilling. Dersom beløpet ikke er kreditert til Landal Formidlings bankkonto ved ankomst, må du betale det resterende beløpet på stedet. Ved manglende betaling kan Landal Formidling, i samsvar med det ovennevnte, nekte deg retten til å bruke ferieboligen. Hvis det viser seg at du har et tilgodehavende, men beløpet ikke enda er kreditert til deg fra Landal Formidlings bankkonto, vil du få en tilbakebetaling på det overskytende beløpet.
9.4 Ved brudd på betalingsfristen sendes det en betalingspåminnelse hvor det forfalte beløpet kan betales. Ved fortsatt manglende betaling forbeholder Landal Formidling seg retten til å si opp avtalen uten ytterligere varsel. Landal Formidling har rett til å belaste avbestillingskostnader per fritidsbolig som beskrevet i § 4.
9.5 Landal Formidling har alltid rett til å motregne krav mot deg uansett størrelsen på beløpene du allerede har betalt, uavhengig av beløp.
9.6 Hos Landal Formidling kan du betale på følgende måter, uten betalingsgebyr:
  • Betalingskort – Dankort, Visa, MasterCard, American Express
  • Mobilepay
  • Bankoverførsel – IBAN Nr. NL 77 RABO 0192 3320 15; BIC RABONL2U (til Rabobank Nederland). Husk å oppgi lyse reservasjonsnummer ved denne betalingsmåten. (Vær oppmerksom på at nettbanken skal være satt opp til utenlandske overførsler.)

10. ANKOMST OG AVREISE

10.1 Den leide ferieboligen kan brukes fra kl. 15.00 på ankomstdagen. På avreisedagen må ferieboligen forlates senest kl. 10.30. For parker i Danmark må imidlertid ferieboligen forlates senest kl. 10.00 på avreisedagen, med mindre sen utsjekking er tilgjengelig, som er til kl. 13.00.
10.2 Hvis bruken av boligen avsluttes tidligere enn avreisedatoen som er angitt i bekreftelsen, har ikke leietaker rett til refusjon av leiesummen og/eller kostnader fra Landal Formidling. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du har tegnet avbestillingsbeskyttelse som nevnt i artikkel 4.3.

11. REGLEMENT

11.1 I parkene må alle gjestene overholde reglene som er fastsatt av Landal Formidling for bl.a. parkenes fasiliteter. Reglementet kan fås i resepsjonen ved ankomst.
11.2 I samsvar med lokale bestemmelser er man forpliktet til å legitimere seg ved innsjekking. Dersom du ikke kan fremvise legitimasjon, kan Landal Formidling bestemme seg for ikke å ta imot gjester.
11.3 Hver bolig kan kun være bebodd av maksimalt antall personer som er oppført på Landal Formidling sin nettside for den aktuelle ferieboligen.
11.4 Landal Formidling forbeholder seg retten til å gjøre endringer i parken/ferieboligen og åpningstidene på parkens fasiliteter. Ved endringer som vil påvirke oppholdet ditt, vil du bli kontaktet av Landal Formidling og dermed få muligheten til å ombestille eller motta en erstatning. For å sørge for nødvendig vedlikehold skal du, uten rett til kompensasjon, tillate at det gjøres arbeid på ferieboligen eller andre fasiliteter under oppholdet.
11.5 Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å sette opp telt på overnattingsstedet.
11.6 Leietaker må forlate ferieboligen i ryddig og god stand. Ikke sett igjen skitten oppvask, kjøkken og kjøleskap skal rengjøres, søppelpose kastes i beholderen og sengetøy fjernes og legges igjen i gangen.
11.7 Ved brudd på reglene fastsatt i disse generell vilkår, parkreglement, svømmebassengregler og/eller manglende overholdelse av de ansattes instruksjoner, skal Landal Formidling ha rett til å utvise den berørte personen umiddelbart uten rett til refusjon av hele eller deler av leiebeløpet.
11.8 Hvis parkens ledelse mistenker at det foregår handlinger som er i strid med loven, den offentlige orden eller god skikk, er ledelsen autorisert til å ta seg inn i ferieboligen.

12. HUSDYR

12.1 Avhengig av ferieboligen, tillater Landal Formidling én eller maks. to husdyr. Dersom du ønsker å ta med husdyr, må du alltid oppgi dette når du bestiller overnatting. Landal Formidling belaster et tillegg for husdyr som legges til beløpet for oppholdet. Landal Formidling forbeholder seg retten til å nekte husdyr tilgang til parken, uten ytterligere begrunnelse.
12.2 Husdyr har ikke tilgang til vannfasiliteter, svømmebassenger, restauranter, innendørs fasiliteter og andre offentlige fasiliteter i parken, med mindre annet er oppgitt på stedet. Husdyr må holdes i bånd utenfor boligen. Instruksjoner på stedet skal følges. Husdyr må ikke være forstyrrende for andre gjester.
12.3 Det anbefales å ta med din egen hundeseng. Det er obligatorisk at hunder/katter behandles for lopper.
12.4 Mindre husdyr i bur er gratis, men må alltid opplyses om ved bestilling.
12.5 Besøkende har ikke lov til å ta med husdyr.
12.6 For transport av husdyr til land i EU, må de ha pass i henhold til europeisk lov. Dyrene må vaksineres mot rabies og identifiseres ved hjelp av obligatorisk chip eller tatovering. Du er ansvarlig for å ha de riktige reisedokumentene som kreves for reisemålet ditt.

13. BRUK AV FERIEBOLIGENS INVENTAR

13.1 Leietaker og ledsagere er i fellesskap ansvarlige for orden i og rundt leieboligen og ellers ved bruk av fasiliteter og utstyr i parken.
13.2 Leietaker og ledsagere er i fellesskap ansvarlige for skader forårsaket på inventar eller fasiliteter under oppholdet. Eventuelle skader må umiddelbart rapporteres til Landal Formidling og betales umiddelbart, med mindre leietaker kan vise at skaden ikke er forårsaket av leietakeren eller andre personen i gruppen.

14. INTERNETT-BRUK

14.1 Landal Formidling tilbyr i de aller fleste overnattingssteder muligheten for tilgang til Internett via Wi-Fi-nettverk eller via kabel.
14.2 Leietaker er ansvarlig for riktig bruk av Internett, samt nødvendig maskinvare/programvare, konfigurasjon og sikkerhetstiltak for utstyr og kontrollsystemer.
14.3 Landal Formidling er ikke ansvarlig for skade som følge av bruk av Internett eller som følge av nettverksfeil.
14.4 Leietaker og ledsager er forpliktet til å oppføre seg ansvarlig og overholde de lovbestemte reglene for bruk av Internett. Leietaker med ledsagere må avstå fra oppførsel som er til bry for andre Internett-brukere eller som kan påføre skade, i ordets videste forstand, for Landal Formidling. Leietaker med ledsagere må avstå fra å besøke nettsteder som er av ulovlig karakter eller som ikke er i samsvar med Landal Formidling sitt omdømme som overnattingstilbyder.
14.5 Når man finner eller mistenker plaging fra tredjeparter og/eller nettmisbruk, har Landal Formidling rett til å blokkere nettilgangen uten ytterligere varsel.
14.6 Leietaker fritar Landal Formidling fra krav fra tredjeparter om erstatning for skader som disse kan forsøke å inndrive, forutsatt at dette kravet er forårsaket av leietakeren eller en ledsager.

15. DEPOSITUM

15.1 Landal Formidling kan belaste et depositum i begynnelsen av oppholdet hvis omstendighetene gir opphav til det (f.eks. av grupper). Depositumet er 500 DKK per overnattingsenhet.
15.2 Depositumet bidrar til å dekke skade og/eller kostnader som kan påføres Landal Formidling i tilfelle brudd på forpliktelser fra leietakers side, inkludert ledsagere. Dersom depositumet ikke betales på forhånd kan Landal Formidling nekte leietakerne, inkludert ledsagerne, tilgang til og bruk av ferieboligen.
15.3 Hvis leietaker forblir på etterskudd med depositumet kan Landal Formidling også kansellere reservasjonen med umiddelbar virkning.
15.4 Depositum eller en eventuell restanse vil bli refundert til leietaker etter oppgjør for eventuelle skader på inventar/boligen og/eller andre kostnader. Eventuelle ytterligere erstatningskrav annulleres ikke av denne tilbakebetalingen.
15.5 I Danmark blir refusjoner alltid oppgjort i danske kroner. Landal Formidling skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative valutaforskjeller.

16. FORHÅNDSRESERVASJON

16.1 Det er mulig å reservere en periode hvor overnattingsprisene ennå ikke er publisert. I slike tilfeller betales et depositum på DKK 224,- per overnatting ved forhåndsreservasjon.
Beløpet som betales på forhånd, motregnes i det endelige oppgjøret. Dersom en midlertidig reservasjon ikke konverteres til en endelig reservasjon vil det forhåndsbetalte beløpet refunderes.

17. FORCE MAJEURE OG ENDRINGER

17.1 Dersom Landal Formidling midlertidig ikke klarer å gjennomføre avtalen helt eller delvis på grunn av force majeure, kan Landal Formidling sende et endringsforslag, som f.eks. for en annen type innkvartering/annen periode. Dette forslaget må sendes senest 14 dager etter at Landal Formidling er klar over at avtalen om opphold ikke kan gjennomføres.
17.2 Force majeure eksisterer hvis avtalen ikke kan gjennomføres helt eller delvis på grunn av omstendigheter utenfor Landal Formidlings kontroll, inkludert fare for krig, blokader, brann eller oversvømmelser.
17.3 Du har rett til å avvise endringsforslaget. Hvis du avviser endringsforslaget må du informere oss om dette senest 14 dager etter forslaget er mottatt. I dette tilfellet har Landal Formidling rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Du har deretter rett til fritak og/eller refusjon av den delen av leien som allerede er betalt. Landal Formidling er i slike tilfeller ikke forpliktet til å betale erstatning for eventuelle skader.

18. ANSVAR

18.1 Landal Formidling påtar seg intet ansvar for tyveri, inkludert tyveri fra ferieboligen og fasiliteter. Landal Formidling er heller ikke ansvarlig for tap eller skade på eiendom eller personer som måtte oppstå i en av parkene våre, under overnattingen eller ved bruk av fasilitetene på stedet, med mindre det er grov uaktsomhet fra Landal Formidlings side eller fra en av parkens ansatte.
18.2 Landal Formidling er ikke ansvarlig for eventuelle feil i tjenester eller mangler i tjenester levert av tredjeparter.
18.3 Leietaker er ansvarlig for alle tap og/eller skader som oppstår ved bruk av leid feriebolig eller andre eiendommer som tilhører Landal Formidling, enten dette er et resultat av handlinger eller unnlatelser gjort av deg selv eller tredjeparter som er i parken med din tillatelse.
18.4 Du fritar Landal Formidling fra ethvert krav om skade på tredjeparter som følge av handlinger eller unnlatelser gjort av deg selv, andre brukere eller tredjeparter som er i parken med din tillatelse.
18.5 Ved feil bruk av fasiliteter eller hvis ferieboligen forlates i feil stand (inkludert, men ikke begrenset til svært skitten tilstand), kan dette bety en belastning av ekstrakostnader utover det ordinære leiebeløpet.

19. REKLAMASJONSRETT OG KLAGEPROSEDYRE

19.1 Reglene i den danske kjøpsloven gjelder for kjøp av varer, men ikke tjenester. Dette betyr at du vanligvis ikke har 2 års reklamasjonsrett. Men hvis du ikke er fornøyd med ytelsen, har du åpenbart rett til å klage.
19.2 Enhver klage bør i utgangspunktet leveres direkte til de ansatte i parken der du bor, slik at Landal Formidling får muligheten til å behandle klagen lokalt. Dersom parkpersonalets anstrengelser, til tross for iherdige forsøk, ikke har fått en tilfredsstillende behandling, kan du sende en skriftlig klage på e-post til info@landal.dk, senest 30 dager etter du har forlatt parken vår. I klagen må du oppgi reservasjonsnummeret ditt, navn, adresse, datoene for oppholdet, navnet på parken og nummeret på ferieboligen. Klagen vil da bli grundig behandlet.
Klager skal behandles senest 14 dager etter mottaksdatoen. Hvis en klage trenger lengre behandlingstid, vil du motta et svar innen 14-dagers fristen som bekrefter mottak og antyder når du kan forvente et mer detaljert svar.

Skulle dette heller ikke føre til en tilfredsstillende løsning, etter avreise fra parken, kan du sende inn klagen din til EU-kommisjonens nettbaserte klageportal: http://ec.europa.eu/odr

20. REISEDOKUMENTER

20.1 Du er selv ansvarlig for å ha de gyldige reisedokumentene som kreves for reisemålet ditt.
Landal Formidling påtar seg intet ansvar for konsekvensene som oppstår ved ikke å ha de riktige reisedokumentene.

21. PERSONVERN

I forhold til personvernlovgivningen er Landal Formidling ApS, org. nr. 28842392 Gl, den behandlingsansvarlige. Kærvej 15, 6800 Varde. Alle forespørsler om personvern må gjøres skriftlig til følgende e-postadresse: info@landal.dk 21.1 Landal Formidling behandler personopplysningene du har gitt i forbindelse med bestillingen din (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse) fordi det er nødvendig å fullføre bestillingen, og dermed oppfylle leieavtalen og for å overholde juridiske forpliktelser som påhviler Landal Formidling.
21.2 Landal Formidling behandler personopplysningene du oppgir i forbindelse med bestillingen din, også fordi vi ønsker å kontakte deg med gode tilbud med mindre du fravelger dette i reservasjonen. Denne behandlingen av personopplysningene dine gjøres for at vi skal kunne opprettholde kontakten med deg, i håp om at du bestiller en feriebolig gjennom oss på et senere tidspunkt. Du kan derfor forvente at vi kontakter deg med tilbud med jevne mellomrom. Du har rett til å be Landal Formidling om å stoppe å sende markedsføringsmateriell ved å kontakte info@landal.dk eller ved å avslutte abonnementet direkte fra vårt nyhetsbrev på e-post.
21.3 Landal Formidling bruker noen personopplysninger til statistiske formål og for å optimalisere tjenesten for deg. Disse behandlingene utføres på grunnlag av Landal Formidlings interesse i å målrette markedsføring og levere best mulig service. Du kan når som helst motsi deg behandling av personopplysningene dine til disse formålene.
21.4 Landal Formidling oppgir, i den grad det er nødvendig, relevante personopplysninger til andre selskaper i Landal-gruppen, samarbeidspartnere som kredittkortselskaper og forsikringsselskaper, samt offentlige myndigheter for å kunne foreta utleie, belaste riktig og sikker betaling eller i den grad det er nødvendig i henhold til gjeldende lov. Vi samarbeider med en rekke selskaper som lagrer og behandler data. Selskapene behandler bare informasjon på våre vegne og kan ikke bruke den til egne formål. Vi samarbeider bare med databehandlere i EU eller i land som kan gi informasjonen din tilstrekkelig beskyttelse.
21.5 Landal Formidling overfører bare personopplysninger til land utenfor EØS/EU der vi har tilstrekkelige garantier for beskyttelsesnivået, enten fordi Kommisjonen har tatt en beslutning om tilstrekkeligheten av beskyttelsesnivået i det aktuelle landet eller gjennom det såkalte "Privacy Shield"-programmet eller standardbestemmelsene for databeskyttelse som er vedtatt av Kommisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte info@landal.dk.
21.6 Landal Formidling skal kun oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig i henhold til relevante formål eller i samsvar med gjeldende lov. Du har rett til å bli informert og be om kopier av dataene registrert av Landal Formidling for å få slike data endret hvis de er feil, for å få dem slettet hvis de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller hvis behandlingen er ulovlig, og å be Landal Formidling om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Du kan skrive til oss på info@landal.dk.
21.7 Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten.

Handelsbetingelsene ble sist oppdatert marts 2020. Med disse vilkår og betingelser ugyldiggjøres alle tidligere publikasjoner.