Generelle betingelser

Nettsidene til Landal GreenParks er eksklusivt forbeholdt for personlig og ikke kommersiell bruk. Dette betyr at enhver annen bruk av nettsiden er forbudt med mindre skriftlig tillatelse er ervervet fra Landal GreenParks.

Alle rettigheter er forbeholdt:
Landal Formidling ApS
Gl. Kærvej 15, 6800 Varde
+45 70 23 20 30

CVR Landal GreenParks: 28842392
Last ned generelle betingelser som pdf

1. BRUK

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser gjelder for alle tilbud, reservasjoner og avtaler vedrørende alle overnattingssteder, campingplasser og andre fasiliteter som leies ut av Landal GreenParks via Landal.dk eller vårt danske Contact Center.
1.2 I disse generelle vilkår og betingelser henviser uttrykket "leietaker" og "deg" til den personen som inngår en avtale med Landal GreenParks vedrørende leie/bruk av feriebolig og/eller campingplass og/eller andre fasiliteter.
1.3 Avtaler som avviker fra disse generelle vilkår og betingelser, er kun gyldige dersom disse foreligger skriftlig.

2. RESERVASJONER

2.1 Landal GreenParks behandler kun reservasjoner fra personer som er myndige, det vil si over 18 år. Reservasjoner gjort av personer som ikke er myndige, er derfor ikke gyldige.
2.1.1 Reservasjon av ferieboliger i våre danske parker arrangeres av Landal Formidling ApS – en virksomhet som fungerer som et mellomledd mellom deg og boligeieren. Alle andre tjenester som tilbys under ditt opphold i de danske ferieparkene, arrangeres av den relevante Landal-driftsenheten.
2.2 Landal GreenParks forbeholder seg rett til uten begrunnelse å avvise avvikende reservasjoner, spesielt grupper, eller til å stille krav om spesielle betingelser.
2.3 Hvis Landal GreenParks behandler reservasjonen din, vil Landal GreenParks også sende deg en bekreftelse senest 14 dager etter mottak av reservasjonen. Denne bør kontrolleres for feil umiddelbart etter mottak. Eventuelle feil må straks underrettes til Landal GreenParks.
2.4 Hvis du ikke senest 14 dager etter reservasjonen har mottatt en bekreftelse, ber vi deg kontakte vårt Contact Center, ellers mister du kravet på reservasjonen.
2.5 Det inngås en avtale mellom deg og Landal GreenParks i det øyeblikket du mottar en bekreftelse fra Landal GreenParks, se punkt 2.3.
2.6 Landal GreenParks sender korrespondanse om reservasjoner digitalt, med mindre det viser seg umulig.
2.7 Ved reservasjon bekrefter du samtidig at Landal GreenParks kan sende deg opplysninger om oppholdet ditt. Landal GreenParks kan ikke sende deg ytterligere markedsføring, med mindre du aktivt har sagt ja til dette. Se dessuten retningslinjene våre for personvern i avsnitt 21.
2.8 Avtalen gjelder leie av feriebolig og/eller campingplass og/eller andre fasiliteter i den perioden som er nevnt i bekreftelsen.
2.9 Dersom leietaker eller dennes selskap bevisst oppgir falske, ufullstendige eller ukorrekte personlige opplysninger, har Landal GreenParks rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil leieprisen eller deler av denne ikke bli refundert.

3. ANGRERETT OG ENDRINGER I AVTALEN

3.1 Landal GreenParks påpeker at reservasjoner er juridisk bindende. Angreretten (refleksjonsperioden) på 14 dager gjelder ikke for avtaler som inngås med Landal GreenParks. Det er derimot alltid mulighet for oppsigelse av avtalen ifølge avsnitt 4.
3.2 Hvis du etter inngåelse av avtalen ønsker å gjøre endringer, er Landal GreenParks ikke forpliktet til å akseptere slike endringer. Det er opp til Landal GreenParks å avgjøre om og i hvilken grad disse endringene kan aksepteres. I tilfelle av at Landal GreenParks aksepterer endringene dine, kan Landal GreenParks kreve deg for eventuelle kostnader forbundet med endringen.
3.3 Endringer av ankomstdato og/eller beliggenhet er ikke tillatt senere enn 28 dager før ankomst. Ved endringer senere enn 28 dager før ankomst gjelder reglene for avbestillingsbetingelsene som er nærmere beskrevet i punkt 4.
3.4 I tilfelle av at det etter avtalens inngåelse for mer enn én feriebolig og/eller campingplass ønskes en reduksjon i antall ferieboliger og/eller campingplasser, gjelder avbestillingsbetingelsene som beskrevet i punkt 4.

4. AVBESTILLINGSKOSTNADER og AVBESTILLINGSFORSIKRING

4.1 Hvis reservasjonen avbestilles, pålegges avbestillingskostnader, avhengig av tidspunktet for avbestillingen:
 • Ved avbestilling mer enn 60 dager før ankomstdagen, skal 20 % av den samlede prisen for oppholdet betales.
 • Ved avbestilling 59-31 dager før ankomstdagen, skal 50 % av den samlede prisen for oppholdet betales.
 • Ved avbestilling 30-8 dager før ankomstdagen, skal 80 % av den samlede prisen for oppholdet betales.
 • Ved avbestilling 7-1 dager før ankomstdagen, skal 90 % av den samlede prisen for oppholdet betales.
4.2 Hvis du ikke har ankommet innen 24 timer etter den avtalte ankomstdatoen uten å gi beskjed, regnes dette som en avbestilling. I så fall skal hele det samlede beløpet for oppholdet betales.
4.3 Du kan tegne en avbestillingsforsikring når du bestiller. Dette gjør det mulig å annullere reservasjonen på grunn av akutt sykdom, ulykke eller dødsfall som rammer leietaker, ektefelle, barn, foreldre eller søsken. Begrunnelsen skal kunne dokumenteres ved legeattest (egenbetaling) som skal mottas av Landal GreenParks senest 7 dager etter avbestillingen. Prisen for avbestillingsforsikringen avhenger av lengden på oppholdet.

5. REGRESS

5.1 Det er ikke tillatt for leietaker og andre brukere å overdra boligen og/eller campingplassen til andre enn de personer som er nevnt i avtalen, med mindre annet er avtalt med Landal GreenParks.
5.2 Hvis leietaker og Landal GreenParks avtaler at leietaker og/eller én eller flere brukere skal byttes ut, forblir leietaker solidarisk ansvarlig overfor Landal GreenParks i form av den resterende del av leien, endringskostnader (se punkt 3.2) og eventuelle ekstrakostnader som følge av utskiftning og eventuelle avbestillingsgebyrer.

6. PRISER

6.1 Leietaker skal betale Landal GreenParks den avtalte leieprisen som fastsatt i bekreftelsen og fakturaen for reservasjonen.
6.2 Rabatter og/eller spesialtilbud kan ikke lenger brukes hvis bekreftelsen av reservasjonen/fakturaen allerede er sendt av Landal GreenParks.
6.3 Alle priser er, hvor relevant, inkludert mva.
6.4 Landal GreenParks har rett til å gjennomføre og avregne prisøkninger som Landal GreenParks ikke selv har noen innflytelse på. Dette kan være tilpasninger av lovbestemmelser, herunder, men ikke begrenset til, mva, turistskatt, skatt i forbindelse med forsikring.

7. RABATTBETINGELSER

7.1 I noen perioder har vi tilbud eller rabatt på opphold i visse perioder eller på bestemte ferieboliger. Rabatten vil alltid være synlig ved reservering, mens rabatt- eller tilbudsbetingelser alltid vil være tilgjengelige på den siden hvor tilbudet kan kjøpes.
7.2 Det er ikke mulig å kombinere flere rabatter.

8. EKSTRA KOSTNADER

8.1 Utover leieprisen er leietaker også forpliktet til å betale reservasjons- og håndteringskostnader, leie av sengetøy og eventuell turistskatt.
8.2 Turistgebyret fastsettes av kommunen som ferieboligen ligger i. Leietaker skal til enhver tid betale den gjeldende turistskatten til Landal GreenParks som er fastsatt av kommunen det gjelder.
8.3 Ved bestillinger i parker i Danmark, betaler leietaker også kostnader til energi, det vil si vann, elektrisitet og varme. Kostnadene avregnes på grunnlag av det faktiske forbruket i forbindelse med oppholdet, eller etter en sesongsats. På slutten av oppholdet må det gjøres opp for kostnader til parken i danske kroner på grunnlag av de priser som er fastsatt av Landal GreenParks. Disse prisene er tilgjengelige på Landal GreenParks hjemmeside.

9. BETALING OG BETALINGSALTERNATIVER

9.1 Ved reservasjon må det betales et depositum på 20 % av den samlede prisen. Betaling av depositum må skje senest 5 dager etter datoen for bekreftelsen av/datoen for reservasjonen fra Landal GreenParks. Ved reservasjon av en campingplass betales et depositum på 50 % av det samlede beløpet.
9.2 Det resterende beløpet skal betales senest 30 dager før ankomstdatoen, som anført i bestillingsbekreftelsen.
9.3 Ved bestilling mindre enn 30 dager før ankomst betales hele det samlede beløpet for oppholdet. Hvis det ved ankomsten til ferieboligen fremgår at beløpet ennå ikke er fullt kreditert til Landal GreenParks bankkonto, skal du betale det resterende beløpet på stedet. Ved manglende betaling kan Landal GreenParks, i henhold til ovenstående, nekte deg rett til bruk av ferieboligen og/eller campingplassen og/eller en hvilken som helst annen fasilitet. Hvis det senere viser seg at du har et tilgodehavende, men beløpet ved ankomst ikke har blitt kreditert til deg fra Landal GreenParks bankkonto, vil det skje en tilbakebetaling av det du har betalt for mye.
9.4 I tilfelle av forsinket betaling sendes en betalingspåminnelse med mulighet for å betale det skyldige beløpet. Ved fortsatt betalingsmislighold forbeholder Landal GreenParks seg retten til å si opp avtalen uten ytterligere varsel. Landal GreenParks har rett til å kreve avbestillingskostnader per feriebolig som beskrevet i avsnitt 4.
9.5 Landal GreenParks har alltid rett til å avregne krav mot deg med de beløpene som du allerede har innbetalt, uansett størrelse på beløpet.
9.6 Hos Landal GreenParks kan du betale på følgende måter og vi tar ikke gebyr for betalingsalternativene:
 • Betalingskort – Dankort, Visa, MasterCard, American Express
 • Mobilepay
 • Bankoverførsel – IBAN Nr. NL 77 RABO 0192 3320 15; BIC RABONL2U (til Rabobank Nederland). Husk å oppgi lyse reservasjonsnummer ved denne betalingsmåten. (Vær oppmerksom på at nettbanken skal være satt opp til utenlandske overførsler.)

10. ANKOMST OG AVREISE

10.1 Den leide ferieboligen kan benyttes fra kl. 15.00 på ankomstdagen. På avreisedagen må ferieboligen forlates senest kl. 10.30. For parker i Danmark gjelder det imidlertid at ferieboligen må forlates senest kl. 10.00 på avreisedagen, med mindre det er bestilt sen utsjekking som er kl. 13.00 Gjelder reservasjonen en campingplass, kan du på ankomstdagen benytte plassen fra kl. 13.00 og på avreisedagen må plassen forlates senest kl. 12.00.
10.2 Hvis bruken av ferieboligen og/eller campingplassen og/eller annen fasilitet slutter tidligere enn avreisedatoen som er anført på bekreftelsen, har leietaker ikke rett til refusjon av leieprisen og/eller kostnader fra Landal GreenParks. Dette gjelder ikke hvis du har en avbestillingsforsikring, se avsnitt 4.3.

11. REGLER

11.1 Alle gjester må overholde regler fastsatt av Landal GreenParks for bl.a. parkenes fasiliteter. Disse reglene kan fås i resepsjonen ved ankomst.
11.2 I samsvar med lokale regler er man forpliktet til å fremvise legitimasjon ved innsjekk. Hvis gjestene ikke kan vise gyldig legitimasjon, kan Landal GreenParks bestemme å ikke ta imot gjestene.
11.3 Hver feriebolig kan kun bebos av det maksimale antall personer som er anført på Landal GreenParks hjemmeside for den gjeldende boligen.
11.4 Landal GreenParks forbeholder seg retten til å gjøre endringer av parken/boligen og åpningstider for parkens fasiliteter. I tilfelle av endringer som vil påvirke oppholdet ditt, vil du bli kontaktet av Landal GreenParks og dermed få mulighet for bestille på nytt eller motta en kompensasjon. For å sørge for nødvendig vedlikehold, må du uten rett til kompensasjon tillate at det blir utført arbeid på ferieboligen din eller på andre fasiliteter under oppholdet ditt.
11.5 Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å sette opp telt på overnattingsstedet.
11.6 Leietaker må levere ferieboligen i ren og ryddig stand. La ikke skitten oppvask stå igjen, kjøkken og kjøleskap må rengjøres, søppelposer kastes i containeren og sengetøy må tas av og legges i gangen.
11.7 Leietaker må etterlate campingplassen ren. La ikke søppel være igjen på stedet, men kast søppelposene i containeren.
11.8 Leietakere og brukere er forpliktet til å leie sengetøy hos Landal GreenParks.
11.9 Ved overtredelse av reglene i disse generelle vilkår og betingelser, parkregler, regler for svømmebasseng og/eller manglende overholdelse av instruksjoner fra personalet, har Landal GreenParks rett til å utvise den/de personene det gjelder fra parken umiddelbart uten rett til refusjon av hele eller deler av leien.
11.10 Hvis parkens ledelse mistenker at det i ferieboligen foregår handlinger i strid med loven, offentlig orden eller god skikk, har parkens ledelse rett til å skaffe seg adgang til ferieboligen.

12. HUSDYR

12.1 Avhengig av ferieboligen/campinplassen tillater Landal GreenParks at det medbringes ett eller maksimalt to kjæledyr. Ønsker du å ha med kjæledyr, skal dette alltid opplyses ved bestilling av ferieboligen. Landal GreenParks krever et tillegg for kjæledyr som blir lagt på oppholdsprisen. Landal GreenParks forbeholder seg rett til å nekte kjæledyr adgang til parken uten nærmere begrunnelse.
12.2 Dyr har ikke adgang til vannfasiliteter, svømmebasseng, restauranter, innendørs fasiliteter og andre offentlige fasiliteter i parken, med mindre annet er angitt på stedet. Husdyr må holdes i bånd utenfor ferieboligen. Anvisninger på stedet skal følges. Kjæledyr skal ikke være til bry for andre gjester.
12.3 Det anbefales å ta med egen hundeseng. Det er obligatorisk at hunder/katter blir behandlet for lopper.
12.4 Mindre dyr i bur er gratis, men det skal alltid opplyses om dem ved bestillingen.
12.5 Det er ikke tillatt for besøkende å ha med kjæledyr.
12.6 For transport av kjæledyr til land innen EU, gjelder det at de må være i besittelse av et pass i samsvar med europeisk lov. Dyrene må vaksineres mot rabies og identifikasjon ved hjelp av chip eller tatovering er obligatorisk. Du er ansvarlig for å ha de riktige reisedokumenter som kreves for din destinasjon.

13. BRUK AV FERIEBOLIGENS INVENTAR

13.1 Leietaker inklusiv ledsagere er i fellesskap ansvarlige for orden i og rundt ferieboligen og generelt ved bruk av fasiliteter og utstyr i parken.
13.2 Leietaker inklusiv ledsagere er i fellesskap ansvarlige for skader som påføres inventar og fasiliteter under oppholdet. Eventuelle skader skal straks meldes til Landal GreenParks og betales umiddelbart, med mindre leietaker kan bevise at skaden ikke er forårsaket av leietaker selv eller ledsagere i dennes selskap.

14. BRUK AV INTERNETT

14.1 Landal GreenParks tilbyr ved langt de fleste ferieboliger mulighet for adgang til internett via trådløst nett eller kabel.
14.2 Leietaker er ansvarlig for korrekt bruk av internettet samt den nødvendige maskinvare/programvare, konfigurasjon samt sikkerhetsforanstaltninger for utstyr og styresystemer
14.3 Landal GreenParks er ikke ansvarlige for skader som følge av bruk av internett eller feil på nettverket.
14.4 Leietaker inkludert ledsagere er forpliktet til å oppføre seg ansvarlig og overholde de lovbestemte regler for bruk av internett. Leietaker inkludert ledsagere skal avstå fra atferd hvor andre internettbrukere blir plaget, eller hvor det påføres Landal GreenParks skader i ordets videste forstand. Leietaker inklusiv ledsagere skal avstå fra å besøke internettsider som har ulovlig karakter, eller som ikke er i overensstemmelse med Landal GreenParks omdømme som utbyder av ferieboliger.
14.5 Ved konstatering av eller formodning om plager fra tredjepart og/eller misbruk, har Landal GreenParks rett til å blokkere nettadgangen uten ytterligere varsel.
14.6 Leietaker holder Landal GreenParks fri for krav fra tredjeparter om erstatning for skader som disse kunne forsøke å inndrive, så langt dette er krav basert på internettbruk foretatt av leietaker eller en ledsager.

15. DEPOSITUM

15.1 Landal GreenParks kan eventuelt kreve et depositum ved starten av oppholdet dersom omstendighetene gir anledning til det (f.eks. ved grupper). Depositumet utgjør 500,- per feriebolig.
15.2 Depositumet tjener til å dekke skader og/eller kostnader som kan påføres Landal GreenParks i tilfelle av mislighold av forpliktelser fra leietaker inklusiv ledsager.
15.3 I tilfelle av at et depositum ikke betales umiddelbart, har Landal GreenParks rett til å nekte leietaker inklusiv ledsagere adgang til og bruk av ferieboligen.
15.4 Hvis leietaker ikke betaler depositumet, har Landal GreenParks også rett til å annullere reservasjonen med øyeblikkelig virkning.
15.5 Depositumet eller en eventuell restanse vil bli refundert til leietaker etter oppgjør av eventuelle skader på inventar/feriebolig og/eller andre kostnader. Eventuelle ytterligere krav på godtgjørelse vil ikke bli annullert av denne refusjonen.
15.6 I Danmark avregnes refusjon alltid i danske kroner. Landal GreenParks kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative valutaforskjeller.

16. FORHÅNDSBESTILLING

16.1 Det er mulig å foreta en reservasjon for en periode hvor oppholdsprisene ennå ikke er publisert. I dette tilfellet betales et depositum på 224,- kroner per feriebolig ved forhåndsbestillingen.
Det forhåndsbetalte beløpet avregnes i den endelige avregningen. Hvis en foreløbig reservasjon ikke omsettes til en endelig reservasjon, refunderes det forhåndsbetalte beløpet.

17. FORCE MAJEURE OG ENDRINGER

17.1 I tilfelle av at Landal GreenParks midlertidig ikke er i stand til å gjennomføre avtalen helt eller delvis på grunn av force majeure, kan Landal GreenParks sende et endringsforslag til f.eks. annen feriebolig/annen periode. Dette forslaget skal sendes senest 14 dager etter at Landal GreenParks har blitt oppmerksom på at det avtalte oppholdet ikke kan gjennomføres.
17.2 Det foreligger force majeure dersom avtalen ikke kan gjennomføres helt eller delvis på grunn av forhold utenfor Landal GreenParks kontroll, inkludert krigsfare, blokader, brann eller flom.
17.3 Du har rett til å avvise endringsforslaget. Hvis du avviser endringsforslaget, må du opplyse om dette innen 14 dager etter mottak av endringsforslaget. I dette tilfellet har Landal GreenParks rett til å oppheve avtalen med øyeblikkelig virkning. Du har deretter rett til fritakelse og/eller tilbakebetaling av den allerede betalte leien. Landal GreenParks vil da ikke være forpliktet til å betale erstatning for eventuelle skader.

18. ANSVAR

18.1 Landal GreenParks påtar seg intet ansvar for tyveri, herunder tyveri fra ferieboligen og garderobeskap i fasiliteter. Landal GreenParks har heller ikke ansvar for tap eller skade på eiendom eller personer som følge av opphold i en av våre parker, ved opphold i feriebolig eller ved bruk av stedets fasiliteter, med mindre det er snakk om grov uaktsomhet fra Landal GreenParks side eller fra en av parkens ansatte.
18.2 Landal GreenParks er ikke ansvarlig for feil ved tjenester eller mangler ved leverte tjenester fra tredjepart.
18.3 Leietaker og dennes selskap er i fellesskap ansvarlig for alt tap og/eller skader som oppstår ved bruk av feriebolig, campingplass eller andre eiendommer tilhørende Landal GreenParks, uansett om dette er en følge av handlinger eller unnlatelser gjort av deg selv eller tredjepart som er i parken med din tillatelse.
18.4 Du holder Landal GreenParks fri fra alle krav vedrørende skade på tredjepart som er resultat av handlinger eller unnlatelser gjort av deg selv, andre brukere eller tredjepart som er i parken med din tillatelse.
18.5 Ved ukorrekt bruk av fasiliteter eller hvis feriebolig ikke etterlates korrekt (herunder, men ikke begrenset til overdreven nedsmussing), kan det bety ekstra kostnader i forbindelse med oppholdet som skal betales utover den avtalte leieprisen.

19. REKLAMASJONSRETT OG KLAGEBEHANDLING

19.1 Kjøpslovens regler gjelder for varekjøp, men ikke tjenester. Det betyr at du som utgangspunkt ikke har 2 års reklamasjonsrett. Men er du ikke fornøyd med tjenesten, har du selvsagt rett til å klage.
19.2 Enhver klage bør i utgangspunktet gis direkte til personalet i den parken hvor du oppholder deg, slik at Landal GreenParks har mulighet for å behandle klagen lokalt. Skulle du føle at en klage tross personalets møysommelige arbeid ikke har blitt behandlet tilfredsstillende, kan du sende en skriftlig klage på e-post til info@landal.no senest 30 dager etter du forlater parken. I klagen skal du informere om ditt reservasjonsnummer, navn, adresse, datoene for oppholdet, navnet på parken og ferieboligens nummer. Klagen vil da bli nøye behandlet.
Klager behandles innen 14 dager etter mottak. Hvis en klage krever lengre behandlingstid, vil du motta et svar innen fristen på 14 dager som bekrefter mottak og indikerer når du kan forvente et mer detaljert svar. Dersom dette heller ikke fører til en tilfredsstillende løsning, kan du etter avreise sende inn din klage til Forbrukerklagenemda:
 • Senter for klageløsning
 • Nævnenes Hus
 • Toldboden 2
 • DK-8800 Viborg
 • www.forbrug.dk
Er du forbruker bosatt i et annet EU-land enn Danmark, kan du klage til EU-kommisjonens nettbaserte klageportal: http://ec.europa.eu/odr

20. REISEDOKUMENTER

20.1 Du er ansvarlig for å ha de gyldige reisedokumentene som kreves for destinasjonen din.
Landal GreenParks påtar seg intet ansvar for de følger som oppstår av manglende eller ikke korrekte reisedokumenter.

21. PERSONVERN

21.1 Vi trenger følgende personopplysninger når du bestiller et opphold i Danmark: Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
21.2 Vi trenger følgende personopplysninger når du bestiller et opphold hos Landal GreenParks utenfor Danmark: Navn og fødselsdato på alle deltakere. Navn, ID (førerkort/pass), fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse på deg som bestiller oppholdet.
21.3 Vi registrerer og gir de personopplysninger videre som er nødvendige for å kunne levere tjenesten til deg.
21.4 Personopplysninger registreres hos Landal GreenParks ApS og oppbevares i fem år, heretter slettes opplysningene.
21.5 Vi samarbeider med en rekke virksomheter som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende opplysningene på våre vegne, og de kan ikke bruke dem til egne formål.
21.6 Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i land som gir opplysningene dine tilstrekkelig beskyttelse.
21.7 Den dataansvarlige på Landal.dk er Landal GreenParks ApS.
21.8 Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi behandler om deg. Hvis du mener at opplysningene er feil, har du rett til å få dem rettet. I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette personopplysningene dine hvis du ber om det. Det kan f.eks. være hvis opplysningene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til det formålet vi har samlet dem inn for. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene dine blir behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til oss på: info@landal.no

Handelsbetingelsene ble sist oppdatert 2. mai 2019. Med disse vilkår og betingelser ugyldiggjøres alle tidligere publikasjoner.