Generelle betingelser

Nettsidene til Landal GreenParks er eksklusivt forbeholdt for personlig og ikke kommersiell bruk. Dette betyr at enhver annen bruk av nettsiden er forbudt med mindre skriftlig tillatelse er ervervet fra Landal GreenParks.

Alle rettigheter er forbeholdt:
Landal Formidling ApS
Gl. Kærvej 15, 6800 Varde
+45 70 23 20 30

org. nr. Landal GreenParks: 28842392
Last ned generelle betingelser som PDF

1. ANVENDELSE

1.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud, reservasjoner og avtaler vedrørende leie av ferieboliger formidlet gjennom Landal.dk eller vårt danske kontaktsenter i eget navn, men for ferieboligeiers regning og risiko. I de fleste tilfeller vil din avtale være inngått med Landal Formidling ApS («Landal Formidling»), men unntaksvis vil avtalen om leie av ferieboligen være formidlet av et annet Landal-selskap, og i disse tilfeller vil selskapets navn og org.nr. komme frem i din faktura.
1.2 Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder kun for leieavtalen for ferieboligen. Leietaker er forpliktet til å gjøre seg kjent med eventuelle tilleggstjenester i bestillingsbekreftelsen. Når du kjøper andre tjenester, for eksempel sengetøy eller komfortpakke, utgjør dette en separat avtale mellom deg og selskapet som leverer de kjøpte tjenestene i parken. Slike tjenester dekkes derfor ikke av disse generelle vilkårene og betingelsene som bare styrer avtalen med Landal Formidling ApS.
1.3 I disse generelle vilkårene og betingelsene refererer begrepet "leietaker" og "du" til personen som inngår avtale med Landal Formidling om leie av ferieboligen.
1.4 Avtaler som avviker fra disse generelle vilkårene og betingelsene er kun gyldige hvis de foreligger skriftlig.

2. RESERVASJONER

2.1 Landal Formidling behandler kun reservasjoner fra personer som er myndige, dvs. over 18 år. Reservasjoner gjort av personer som ikke er myndige, er derfor ikke gyldige.
2.2 Landal Formidling forbeholder seg retten til å avvise reservasjoner, spesielt for grupper, eller å pålegge spesielle vilkår herunder.
2.3 Hvis Landal Formidling behandler reservasjonen din, vil Landal Formidling sende deg en bookingbekreftelse senest 14 dager etter at vi har mottatt reservasjonen. Du har plikt til å kontrollere innholdet i bookingbekreftelsen umiddelbart etter å ha mottatt den, og dersom den inneholder feil, skal dette straks meldes fra til Landal Formidling.
2.4 Hvis du ikke har mottatt en bookingbekreftelse innen 14 dager etter reservasjonen, må du straks ta kontakt med Kontaktsenteret vårt, ellers faller reservasjonen bort.
2.5 Landal Formidling sender bookingbekreftelse og annen relevant korrespondanse om reservasjonen elektronisk, med mindre det viser seg å være umulig.
2.6 Avtalen mellom deg og Landal Formidling er bindende fra det øyeblikket du mottar bookingbekreftelsen fra Landal Formidling, jf. punkt 2.3.
2.7 Avtalen gjelder leie av ferieboligen i perioden som er oppført i bookingbekreftelsen.
2.8 Hvis leietaker bevisst oppgir gale, ufullstendige eller ukorrekte personopplysninger, har Landal Formidling rett til å heve leieavtalen med umiddelbar virkning. I slike tilfeller refunderes hverken hele eller deler av utleiebeløpet.

3. ANGRERETT OG ENDRINGER I AVTALEN

3.1 Landal Formidling påpeker at reservasjoner er juridisk bindende. Angreretten (angreperioden) på 14 dager gjelder ikke for avtaler inngått med Landal Formidling. På den annen side er det alltid mulig å si opp avtalen i henhold til artikkel 5. Hvis du etter inngåelsen av avtalen ønsker å gjøre endringer i avtalen, er ikke Landal Formidling forpliktet til å akseptere slike endringer. Det er opp til Landal Formidling å avgjøre om og i hvilken grad disse endringene skal aksepteres. Landal Formidling kan belaste deg for eventuelle kostnader og prisforskjell knyttet til endringen. Den samlede pris vil være det samme eller høyere.
3.2 Endringer i ankomstdatoen og/eller stedet er ikke tillatt senere enn 28 dager før ankomst. For endringer senere enn 28 dager før ankomst gjelder reglene for avbestillingsvilkår som er nærmere beskrevet i punkt 5.
3.3 Dersom det etter inngåelse av leieavtale for mer enn én feriebolig er ønskelig å redusere antall ferieboliger, skal avbestillingsvilkårene som beskrevet i punkt 5 være gjeldende.

4. AVBESTILLINGSKOSTNADER OG AVBESTILLINGSFORSIKRING

4.1 Dersom en reservasjon kanselleres mindre enn 14 dager etter at du har bestilt påløper det ikke avbestillingsgebyr, med mindre det er mindre enn 30 dager til ankomst.
4.2 Et avbestillingsgebyr påløper dersom en reservasjon avbestilles senere enn 14 dager etter reservasjonen ble gjort, eller dersom ankomst er mindre enn 30 dager etter reservasjonsdato. Avbestillingsgebyret er 30 % av prisen hvis du kansellerer mer enn 30 dager før ankomst. Dersom reservasjonen avbestilles på eller etter den 30. dag før ankomst utgjør avbestillingsgebyret den samlede pris. Hvis du ikke har ankommet innen 24 timer etter avtalt ankomstdato uten å varsle, anses dette som en kansellering. I dette tilfellet må hele beløpet for oppholdet betales.
4.3 Når du foretar din bestilling kan du forsikre deg mot risiko for avbestilling, ved å tegne en avbestillingsforsikring.

5. HEFTELSE

5.1 Du har ikke rett til å la andre personer enn de som fremgår av bookingbekreftelsen tre inn som leietaker av ferieboligen, med mindre noe annet er avtalt med Landal Formidling.
5.2 Hvis du og Landal Formidling godtar at du og/eller én eller flere brukere skal byttes ut, forblir du solidarisk ansvarlig overfor Landal Formidling med hensyn til resten av leien, endringskostnadene (se pkt. 4.2) og eventuelle ekstra kostnader som følge av byttet og eventuelle avbestillingskostnader.

6. PRISER

6.1 Du er forpliktet til å betale Landal Formidling den avtalte leieprisen, som angitt i bookingbekreftelsen og fakturaen for reservasjonen.
6.2 Rabatter og/eller spesialtilbud kan ikke lenger benyttes hvis bekreftelsen av reservasjonen/fakturaen er sendt av Landal Formidling.
6.3 Alle priser er, der det er aktuelt, inkludert mva.
6.4 Landal Formidling har rett til å gjennomføre og avregne prisøkninger som Landal Formidling ikke har noen innflytelse på. Dette kan f.eks. være tilpasninger på grunn av lovendringer, inkludert, men ikke begrenset til, merverdiavgift, turistskatt, forsikringsskatt og lignende.

7. RABATTVILKÅR

7.1 I noen perioder er det tilbud eller rabatter på opphold for visse perioder, eller visse ferieboliger. Rabatten er alltid synlig ved reservasjon, mens rabatt- eller tilbudsvilkår alltid vil være tilgjengelig på siden der det reklameres for tilbudet.
7.2 Det er ikke mulig å kombinere flere rabatter.

8. EKSTRA KOSTNADER

8.1 I tillegg til leieprisen er du forpliktet til å betale reservasjons- og administrasjonskostnader, leie av sengetøy og eventuell turistskatt.
8.2 Turistskatten fastsettes av kommunen der ferieboligen ligger. Du er forpliktet til å betale turistskatten til Landal Formidling, som fastsatt av den aktuelle kommunen og som er gjeldende.
8.3 Ved bestillinger i ferieparker i Danmark betaler du også kostnader til energiforsyning, dvs. vann, strøm og varme. Kostnadene avregnes på grunnlag av det faktiske forbruket i forbindelse med oppholdet eller en fast sats i henhold til sesongen. Ved slutten av oppholdet avregnes kostnadene til ferieparken i danske kroner, på grunnlag av prisene som er fastsatt av Landal Formidling. Disse satsene finnes på nettsiden til Landal Formidling.

9. BETALING OG BETALINGSALTERNATIVER

9.1 Du er forpliktet til å betale et depositum på 30 % av prisen senest 14 dager etter at reservasjonen ble gjort.
9.2 Det resterende beløpet skal være mottatt av Landal Formidling senest 30 dager før dagen for leieforholdets begynnelse, som oppgitt i bookingbekreftelsen.
9.3 Når reservasjoner er gjort minst 15 dager og ikke mer enn 30 dager før oppholdets begynnelse, må totalprisen betales innen 14 dager etter at reservasjonen ble gjort. Dersom du gjør en reservasjon 14 dager eller mindre før leieoppholdet begynner, betales det samlede beløpet umiddelbart ved reservasjonen. Dersom beløpet ennå ikke er betalt til Landal Formidlings bankkonto ved ankomst til ferieboligen, må du betale det resterende beløpet på stedet før nøkkelen til ferieboligen utleveres. Ved manglende betaling kan Landal Formidling, i samsvar med det ovennevnte, nekte deg retten til å bruke ferieboligen. Hvis det senere viser seg at du allerede hadde betalt, men beløpet ved ankomst ikke var blitt mottatt av Landal Formidling, vil det skje en tilbakebetaling av overskytende betaling.
9.4 Dersom betaling ikke har skjedd ved utløp av betalingsfristene, sendes det en betalingspåminnelse med mulighet til å betale det forfalte beløpet. Ved fortsatt manglende betaling forbeholder Landal Formidling seg retten til å si opp avtalen uten ytterligere varsel. Landal Formidling har, ved oppsigelse av avtalen, rett til å belaste avbestillingskostnader per feriebolig som beskrevet i § 5.
9.5 Landal Formidling har alltid rett til å motregne sine krav mot deg i de beløp som du allerede har innbetalt.
9.6 Hos Landal Formidling kan du betale på følgende måter, uten betalingsgebyr:
Debetkort
Bankoverføring – IBAN Nr. NL 77 RABO 0192 3320 15; BIC RABONL2U (til Rabobank Nederland). Husk å oppgi lyse reservasjonsnummer ved denne betalingsmåten. (Vær oppmerksom på at nettbanken skal være satt opp til utenlandske overførsler.)

10. ANKOMST OG AVREISE

10.1 Den leide ferieboligen kan brukes fra kl. 15.00 på ankomstdagen. På avreisedagen må ferieboligen forlates senest kl. 10.30. For parker i Danmark må imidlertid ferieboligen forlates senest kl. 10.00 på avreisedagen, med mindre sen utsjekking er tilgjengelig, som er til kl. 13.00.
10.2 Hvis bruken av boligen avsluttes tidligere enn avreisedatoen som er angitt i bekreftelsen, har ikke leietaker rett til refusjon av leiesummen og/eller kostnader fra Landal Formidling. Dette gjelder imidlertid ikke hvis du har tegnet avbestillingssikring som nevnt i artikkel 5.3.

11. REGLEMENT

11.1 Du og ditt reisefølge og gjester skal overholde reglene som er fastsatt av Landal Formidling bl.a. for parkenes fasiliteter. Reglementet kan fås i resepsjonen ved ankomst.
11.2 Du og ditt reisefølge er, i samsvar med lokale bestemmelser, forpliktet til å legitimere dere ved innsjekking. Dersom du eller noen i ditt reisefølge ikke kan fremvise legitimasjon, vil Landal Formidling kunne avvise vedkommende.
11.3 Hver feriebolig skal kun være bebodd av det maksimale antallet personer som er oppført på nettsiden til Landal Formidling for den aktuelle ferieboligen.
11.4 Landal Formidling forbeholder seg retten til å gjøre endringer i parken/ferieboligen og åpningstidene for parkens fasiliteter. Ved endringer som vil påvirke oppholdet ditt, vil du bli kontaktet av Landal Formidling og dermed få muligheten til å ombestille ferieboligen eller motta en erstatning. For å sørge for nødvendig vedlikehold skal du, uten rett til kompensasjon, tillate at det utføres arbeid på den leide ferieboligen eller andre fasiliteter under oppholdet.
11.5 Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å sette opp telt ved ferieboligen.
11.6 Du er forpliktet til å forlate ferieboligen rengjort og ryddig. Ikke sett igjen skitten oppvask, kjøkken og kjøleskap skal rengjøres, søppelpose kastes i beholderen og sengetøy tas av og legges igjen i gangen.
11.7 Ved brudd på reglene i de generelle vilkårene, parkreglementet, svømmebassengreglene og/eller manglende overholdelse av de ansattes instruksjoner, skal Landal Formidling ha rett til å utvise den eller de berørte personer fra parken umiddelbart, uten rett til refusjon av hele eller deler av prisen.
11.8 Dersom de ansatte i parken har mistanke om at det foregår handlinger som er i strid med gjeldende lov, offentlig orden eller anstendighet i en feriebolig, har parkens ansatte myndighet til å skaffe seg adgang til ferieboligen, og har, ved bekreftelse av mistanken etter eget skjønn, rett til å utvise den eller de personer fra parken med det samme, uten rett til refusjon av hele eller deler av prisen.

12. HUSDYR

12.1 Landal Formidling tillater at én eller maksimalt to kjæledyr tas med i visse ferieboliger. Dersom du ønsker å ta med kjæledyr, må du alltid oppgi dette når du bestiller ferieboligen. Landal Formidling belaster et tillegg for kjæledyr som legges til prisen. Landal Formidling har rett til å nekte kjæledyr adgang til parken, uten begrunnelse.
12.2 Kjæledyr har ikke adgang til vannfasiliteter, svømmebasseng, restauranter, innendørs fasiliteter og andre offentlige fasiliteter i parken, med mindre annet er oppgitt på stedet. Kjæledyr må holdes i bånd utenfor ferieboligen. Instruksjoner på stedet skal følges. Kjæledyr må ikke være til sjenanse for andre gjester.
12.3 Det anbefales å ta med din egen hundeseng. Det er obligatorisk at hunder/katter behandles for lopper.
12.4 Mindre kjæledyr i bur kan tas med gratis, men dette må alltid opplyses ved bestilling.
12.5 Besøkende har ikke lov til å ta med kjæledyr.
12.6 For frakt av kjæledyr til land innenfor EU, må dyrene ha pass i henhold til den til enhver tid gjeldende europeiske lovgivningen om dette. Dyrene må være vaksinert mot rabies, og identifikasjon ved hjelp av chip eller tatovering er obligatorisk. Du er ansvarlig for å ha de riktige reisedokumentene som kreves for reisemålet ditt.

13. BRUK AV FERIEBOLIGENS INVENTAR

13.1 Du og ditt reisefølge skal i fellesskap utvise ansvarlighet for orden i og rundt ferieboligen og ellers ved bruk av fasiliteter og utstyr i parken.
13.2 Du er ansvarlig for skader som under oppholdet påføres inventar eller fasiliteter. Eventuelle skader må straks meldes til Landal Formidling og betales umiddelbart, med mindre du kan vise at skaden ikke er forårsaket av deg, ditt reisefølge eller gjester i ferieboligen.

14. INTERNETT-BRUK

14.1 Landal Formidling stiller Internett til disposisjon i de aller fleste ferieboliger, gjennom Wi-Fi-nettverk eller via kabel.
14.2 Du er selv ansvarlig for riktig bruk av Internett, samt nødvendig maskinvare/programvare, konfigurasjon og sikkerhetstiltak for utstyr og kontrollsystemer.
14.3 Landal Formidling er ikke ansvarlig for tap som følger av bruk av Internett eller som følger av nettverksfeil.
14.4 Du er ansvarlig for at bruk er i henhold til gjeldende lover. Du er ansvarlig for at andre internettbrukere ikke blir forstyrret, og at Landal Formidling ikke blir påført skader i ordets bredeste betydning. Du og ditt reisefølge og gjester skal ikke besøke internettsider som er i strid med Landal Formidlings omdømme som formidler av ferieboliger.
14.5 Dersom Landal Formidling slår fast eller har en mistanke om at Internett brukes i strid med det som er beskrevet over, har Landal Formidling rett til å blokkere tilgangen til Internett uten varsel.
14.6 Du er forpliktet til å erstatte Landal Formidling ved eventuelle krav fra tredjeparter som følge av uberettiget bruk av internettsider.

15. DEPOSITUM

15.1 Landal Formidling har rett til å kreve et depositum ved begynnelsen av leieforholdet, om omstendighetene gir grunnlag for det (f.eks. av grupper). Depositumet er 500 DKK per feriebolig.
15.2 Depositumet utgjør sikkerhet for dekning av skade og/eller kostnader som kan påføres Landal Formidling i tilfelle mislighold av leieforholdet. 16.3 Dersom et depositum ikke straks betales, er Landal Formidling berettiget til å nekte deg adgang til ferieboligen frem til depositumet er betalt. Hvis du forblir på etterskudd med depositumet kan Landal Formidling også oppheve leieavtalen med umiddelbar virkning.
15.4 Hvis du forblir på etterskudd med depositumet kan Landal Formidling også oppheve leieavtalen med umiddelbar virkning.
15.5 Depositum avregnes ved leieforholdets slutt. Uavhengig av tilbakebetaling av depositum, forbeholder vi oss retten til å fremme krav om erstatning.
15.6 I Danmark regnes depositum alltid i danske kroner. Landal Formidling skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative valutaforskjeller.

16. FORCEMAJEURE OG ENDRINGER

16.1 Dersom Landal Formidling i vesentlig grad er eller blir forhindret fra å oppfylle forpliktelser i leieavtalen som følger av force majeure og/eller spesielle begivenheter eller omstendigheter, inkludert, men ikke begrenset til, krig, natur- og miljøkatastrofer, tørke, andre spesielle værforhold, epidemier, pandemier, karantenebestemmelser, inkludert, men ikke begrenset til stenging av en feriepark, stenging av grense eller lukking av avgrensede geografiske områder, reiserestriksjoner, matmangel eller -rasjonering, trafikkforhold, stans av valutahandel, streik eller lockout, har Landal Formidling rett til å oppheve leieavtalen med øyeblikkelig virkning, og Landal Formidling vil deretter ikke være ansvarlig for manglende oppfylling av leieavtalen, uansett om force majeure eller de spesielle begivenheter eller omstendigheter kunne forutses ved inngåelsen av leieavtalen. Landal Formidling er ikke forpliktet til å betale erstatning eller kostnader som følge av at leieavtalen er opphevet. Landal Formidling har ved slik force majeure eller spesielle begivenheter eller omstendigheter rett til å beholde det beløpet du allerede har betalt.
16.2 Landal Formidling har ved en slik force majeure eller spesielle begivenheter eller omstendigheter, uansett om force majeure eller de spesielle begivenheter eller omstendigheter kunne forutses ved inngåelsen av leieavtalen, også rett til å fremlegge et endringsforslag om f.eks. en annen feriebolig og/eller annen periode.
Dette forslaget må i så fall sendes senest 14 dager etter at Landal Formidling ble klar over at avtalen om leie ikke kan gjennomføres. Dersom det er under 14 dager til leieforholdets begynnelse, sendes endringsforslaget umiddelbart. Du har rett til å avvise endringsforslaget. Hvis du avviser endringsforslaget må du informere oss om dette senest 14 dager etter forslaget er mottatt. Dersom det er under 14 dager til leieforholdets begynnelse, skal en avvisning av endringsforslaget meldes umiddelbart. Dersom endringsforslaget avvises, har Landal Formidling rett til å oppheve leieavtalen med øyeblikkelig virkning, jf. punkt 17.1.

16.3 Landal Formidling er ikke ansvarlig for endringer i forhold som ikke gjelder selve ferieboligen eller ferieparken. Landal Formidling er heller ikke ansvarlig for forringelse av ferieoppholdet som følge av slike forhold, inkludert i form av, men ikke begrenset til, strømbrudd, stenging av butikker eller fasiliteter m.m. i lokalområdet, inkludert forandrede åpningstider, forandrede bademuligheter, inkludert forbud mot bading i havet og klimatiske forhold, f. eks., men ikke bare, i form av oversvømmelser, skogbrann og tørke.

16.4 Landal Formidling er ikke ansvarlig ved insektangrep på ferieboligen eller ved tyveri, skadeverk eller lignende av dine eiendeler.

17. ANSVAR

17.1 Landal Formidling påtar seg intet ansvar for tyveri, inkludert tyveri fra ferieboligen og fasilitetenes skap. Landal Formidling er heller ikke ansvarlig for tap eller skade på eiendom eller personer som følge av opphold i parken, ved ferieboligen eller ved bruk av felles fasiliteter, med mindre det er snakk om grov uaktsomhet fra Landal Formidling eller fra parkens ansatte.
17.2 Landal Formidling er ikke ansvarlig for eventuelle feil i tjenester eller mangler i tjenester levert av tredjeparter.
17.3 Du er ansvarlig for ethvert tap og/eller skade som oppstår ved bruk av ferieboligen eller felles fasiliteter, uansett om dette skyldes dine egne, medreisendes eller gjesters handlinger eller forsømmelser.
17.4 Du holder Landal Formidling fri fra alle krav som gjelder skade på tredjepart, når disse er resultatet av dine egne, medreisendes eller gjesters handlinger eller forsømmelser.
17.5 Ved feil bruk av fasiliteter eller hvis ferieboligen forlates i mangelfull stand (inkludert, men ikke begrenset til svært skitten stand), kan dette medføre en belastning av ekstrakostnader utover det ordinære leiebeløpet.

18. REKLAMASJONSRETT OG KLAGEPROSEDYRE

18.1 Reglene i den danske kjøpsloven gjelder for kjøp av varer, men ikke tjenester. Dette betyr at du vanligvis ikke har 2 års reklamasjonsrett. Men hvis du ikke er fornøyd med ytelsen, har du åpenbart rett til å klage.
18.2 Dersom du ved overtakelse av ferieboligen finner mangelfull rengjøring, skader eller mangler på ferieboligen, har du ansvar for å umiddelbart reklamere, da leieforholdet i motsatt fall vil anses som overført til deg uten mangler, og da du i motsatt fall mister retten til å gjøre mangelen gjeldende. Reklamasjoner om rengjøringen skal fremmes umiddelbart. Reklamasjoner om skader eller mangler skal fremmes snarest mulig og senest 72 timer etter oppholdets start eller etter konstatering av en mangel eller en skade.
18.3 Enhver klage bør i utgangspunktet leveres direkte til de ansatte i parken der du bor, slik at Landal Formidling får muligheten til å behandle klagen lokalt. Dersom parkpersonalets anstrengelser, til tross for iherdige forsøk, ikke har fått en tilfredsstillende behandling, kan du sende en skriftlig klage på e-post til info@landal.dk, senest 30 dager etter du har forlatt parken vår. I klagen må du oppgi reservasjonsnummeret ditt, navn, adresse, datoene for oppholdet, navnet på parken og nummeret på ferieboligen. Klagen vil da bli grundig behandlet.
18.4 Klager skal behandles senest 14 dager etter mottaksdatoen. Hvis en klage trenger lengre behandlingstid, vil du motta et svar innen 14-dagers fristen som bekrefter mottak og antyder når du kan forvente et mer detaljert svar.
18.5 Skulle dette heller ikke føre til en tilfredsstillende løsning, etter avreise fra parken, kan du sende inn klagen din til EU-kommisjonens klageportal på nettet: http://ec.europa.eu/odr

19. REISEDOKUMENTER

19.1 Du er selv ansvarlig for å ha de gyldige reisedokumentene som kreves for reisemålet ditt.

Landal Formidling påtar seg intet ansvar for konsekvensene som oppstår ved ikke å ha de riktige reisedokumentene.

20. PERSONVERN

I forhold til personvernlovgivningen er den dataansvarlige Landal Formidling ApS org.nr. 28842392 (eller unntaksvis et annet Landal-selskap, som oppgitt på din faktura) Gl. Kærvej 15, 6800 Varde. Alle forespørsler om personvern må gjøres skriftlig til følgende e-postadresse: info@landal.dk.

20.1 Landal Formidling behandler personopplysningene du har gitt i forbindelse med bestillingen din (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse) fordi det er nødvendig å fullføre bestillingen, og dermed oppfylle leieavtalen og for å overholde juridiske forpliktelser som påhviler Landal Formidling.
20.2 Landal Formidling behandler personopplysningene du oppgir i forbindelse med bestillingen din, også fordi vi ønsker å kontakte deg med gode tilbud med mindre du fravelger dette i reservasjonen. Denne behandlingen av personopplysningene dine gjøres for at vi skal kunne opprettholde kontakten med deg, i håp om at du bestiller en feriebolig gjennom oss på et senere tidspunkt. Du kan derfor forvente at vi kontakter deg med tilbud med jevne mellomrom. Du har rett til å be Landal Formidling om å stoppe å sende markedsføringsmateriell ved å kontakte info@landal.dk eller ved å avslutte abonnementet direkte fra vårt nyhetsbrev på e-post.
20.3 Landal Formidling bruker noen personopplysninger til statistiske formål og for å optimalisere tjenesten for deg. Disse behandlingene utføres på grunnlag av Landal Formidlings interesse i å målrette markedsføring og levere best mulig service. Du kan når som helst motsi deg behandling av personopplysningene dine til disse formålene.
20.4 Landal Formidling oppgir, i den grad det er nødvendig, relevante personopplysninger til andre selskaper i Landal-gruppen, samarbeidspartnere som kredittkortselskaper og forsikringsselskaper, samt offentlige myndigheter for å kunne foreta utleie, belaste riktig og sikker betaling eller i den grad det er nødvendig i henhold til gjeldende lov. Vi samarbeider med en rekke selskaper som lagrer og behandler data. Selskapene behandler bare informasjon på våre vegne og kan ikke bruke den til egne formål. Vi samarbeider bare med databehandlere i EU eller i land som kan gi informasjonen din tilstrekkelig beskyttelse.
20.5 Landal Formidling overfører bare personopplysninger til land utenfor EØS/EU der vi har tilstrekkelige garantier for beskyttelsesnivået, enten fordi Kommisjonen har tatt en beslutning om tilstrekkeligheten av beskyttelsesnivået i det aktuelle landet eller standardbestemmelsene for databeskyttelse som er vedtatt av Kommisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte info@landal.dk.
20.6 Landal Formidling skal kun oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig i henhold til relevante formål eller i samsvar med gjeldende lov. Du har rett til å bli informert og be om kopier av dataene registrert av Landal Formidling for å få slike data endret hvis de er feil, for å få dem slettet hvis de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, eller hvis behandlingen er ulovlig, og å be Landal Formidling om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Du kan skrive til oss på info@landal.dk.
20.7 Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten.

Disse generelle vilkårene er sist oppdatert december 2021. Disse vilkårene og betingelsene ugyldiggjør alle tidligere publikasjoner.