Formasjon av avtale

Utelukkelse av angreretten
Landal GreenParks gjør deg oppmerksom på at reservasjoner er bindende. En rettsfrist (den såkalte angrefristen) på 14 dager gjelder ikke for avtalene som du inngår med Landal GreenParks.

Artikkel 2 - Bestilling
2.1 Landal GreenParks godtar kun reservasjoner fra personer som er 18 år eller eldre. Reservasjoner av personer yngre enn 18 år vil derfor ikke være gyldige.
2.2 Landal GreenParks forbeholder seg retten til å avvise avvikende reservasjoner med hensyn til grupper, uten å måtte oppgi en begrunnelse, eller å pålegge spesielle vilkår.
2.3 Hvis Landal GreenParks behandler reservasjonen din, vil Landal GreenParks sende deg en faktura innen 14 dager etter at reservasjonen ble foretatt. Du må kontrollere at den er riktig så snart du mottar den. Eventuelle feil må kommuniseres umiddelbart til Landal GreenParks.
2.4 Hvis du ikke har mottatt en bekreftelse/faktura innen 14 dager etter at du har foretatt reservasjonen, bør du kontakte reservasjonsavdelingen umiddelbart. Gjør du ikke det, vil du miste retten til å gjøre krav med hensyn til reservasjonen.
2.5 En avtale vil bli inngått mellom deg og Landal GreenParks når Landal GreenParks har bekreftet reservasjonen til deg. 2.6 Avtalen omfatter leie av overnattingsplass og/eller campingplass og/eller øvrige fasiliteter for rekreasjonsbruk, som er kortvarig av natur.

Artikkel 5 - Priser
5.3 I den grad det er mulig, er alle priser inkl. mva. med mindre annet er angitt.

Artikkel 7 - Betaling
7.1 Ved bestilling må du betale et depositum på 20 % av det totale betalingsbeløpet.. For campingplasser må 50 % av det totale betalingsbeløpet betales.
7.2 Det resterende beløpet av leien må være betalt til Landal GreenParks senest 30 dager før dagen oppholdet i Landal GreenParks begynner, slik angitt i reservasjonsbekreftelsen.
7.3 I motsetning til det foregående må det totale betalingsbeløpet betales ved bestilling innen 30 dager før oppholdet begynner. Hvis det viser seg ved ankomst til parken at beløpet ennå ikke er betalt til Landal GreenParks bankkonto, må du betale (resten av) beløpet på stedet. Ved manglende betaling i henhold til ovenstående kan Landal GreenParks nekte deg å bruke overnattingsplassen og/eller campingplassen og/eller øvrige fasiliteter. Hvis det senere viser seg at du likevel hadde betalt hele beløpet, men at det ennå ikke var kreditert bankkontoen til Landal GreenParks ved ankomst, vil vi betale det tilbake.
7.4 Ved for sen betaling av de beløpene du er fakturert for, vil du umiddelbart etter forfallsdato anses å være i mislighold. Hvis det fremdeles ikke betales (i tide), har Landal GreenParks rett til å heve (annullere) avtalen. Du vil være ansvarlig for all skade som Landal GreenParks lider eller vil lide som følge av dette, inkludert alle kostnader som Landal GreenParks pådrar seg i forbindelse med din reservasjon og oppsigelsen av den. Landal GreenParks har i alle fall rett til å belaste deg avbestillingsgebyr per overnattingsplass. I dette tilfellet gjelder bestemmelsene i artikkel 14.
7.5 Landal GreenParks har rett til å kreve betaling fra deg for beløp som du fortsatt er skyldig.