Formasjon av avtale

Følgende informasjon er en del av ytterligere vilkår og betingelser for Landal GreenParks.

Angrerett
Landal GreenParks understreker at de bestillingene du gjør er juridisk bindende. Angreretten (den såkalte tenkeperioden på 14 dager) gjelder ikke for de avtalene du inngår med Landal GreenParks.

Artikkel 2 - Bestilling
2.1 Landal GreenParks håndterer kun bestillinger/reservasjoner som utføres av personer som er 18 år og over. Bestillinger/reservasjoner som utføres av personer under 18 år er ugyldige.
2.2 Landal GreenParks forbeholder seg alltid retten til å avvise (eller sette særlige vilkår) for håndtering av eventuelle ikke-standard bestillinger, særlig gruppebestillinger, uten grunn.
2.3 Hvis Landal GreenParks skal kunne behandle din bestilling skal Landal GreenParks sende deg en bekreftelse, som også er din faktura senest 14 dager etter fullført bestilling. Du bør sjekke om denne er korrekt ved mottakelse og gi beskjed til Landal GreenParks ved ukorrekte opplysninger.
2.4 Hvis du ikke har mottatt en bekreftelse/faktura senest 14 dager etter bestilling, bør du ta kontakt med bookingkontoret umiddelbart, du har ingen krav på bestillingen hvis du ikke har gitt beskjed om dette.
2.5 Det foreligger mellom deg og Landal GreenParks en avtale fra det øyeblikket Landal GreenParks har bekreftet din reservasjon.
2.6 Denne avtalen gjelder for utleie av feriebolig og/eller campingplass og/eller andre fasiliteter til fritidsbruk på kort sikt.

Artikkel 5 - Priser
5.3 I den grad det er mulig, er alle priser inkl. mva. med mindre annet er angitt.

Artikkel 7 - Betaling
7.1 En forskuddsbetaling på 30% skal betales når du gjør en bestilling, i tillegg til eventuelle ekstrakostnader og forsikring. Betalingen av de nevnte beløpene må betales senest 14 dager etter den indikerte datoen på Landal GreenParks bestillingsbekreftelse/ faktura. Ved campingplass, betales 50% av beløpet senest 14 dager etter datoen på bekreftelse/faktura.
7.2 Landal GreenParks må ha det resterende beløpet i hende senest 8 uker før ankomst på Landal GreenParks som spesifisert i bestillingsbekreftelsen.
7.3 I motsetning til det foregående, må bestillinger utført mellom 8 og 4 uker før ankomst betales i sitt fulle beløp pluss ekstrakostnader nevnt i artikkel 7.1 og 7.2 senest 14 dager etter bestillings-/fakturadato. Ved bestilling innenfor 4 uker før ankomst må hele bestillingsbeløpet pluss ekstrakostnadene nevnt i artikkel 7.1 i 7.2 betales umiddelbart. Hvis dette beløpet ikke har blitt kreditert (i sin helhet) til bankkontoen til Landal GreenParks innen du ankommer parken, blir du pålagt å betale (det resterende beløpet) bestillingsbeløpet på stedet. Hvis du unnlater å betale i samsvar med ovennevnte spesifikasjoner kan Landal GreenParks nekte deg bruk av ferieboligen og/eller campingplassen og/eller andre fasiliteter. Skulle det senere vise seg at du faktisk hadde utstedt en betalingsordre, men at beløpet enda ikke var innbetalt på bankkontoen til Landal GreenParks ved tidspunktet for ankomst, vil det overskytende beløpet bli tilbakebetalt.
7.4 Dersom det fakturerte beløpet ikke betales umiddelbart, anses dette som forfald, etter betalingsfristens utløp. I dette tilfellet skal Landal GreenParks tilby deg muligheten for å betale beløpet innen 7 dager. Dersom betaling fortsatt ikke er gjort, har Landal GreenParks rett til å oppheve (annullere) avtalen når syvende dagen har passert, og du er selv ansvarlig for eventuelle pådratte skader eller enda ikke påført av Landal GreenParks i forbindelse med din bestilling og opphevelse av denne. Landal GreenParks har i alle tilfeller rett til å belaste et avbestillingsgebyr for hver feriebolig. I så fall gjelder bestemmelsene i artikkel 14.
7.5 Landal GreenParks har rett til enhver tid og på hvilken som helst konto å motregne eventuelle utestående beløp fra deg.